Styrelse

Mats Boqvist

född 1954, styrelseordförande sedan 2009.

Advokat. Mats delar sin tid mellan sin advokat-verksamhet och investeringar i ett antal företag. Mats sitter i styrelsen för ett flertal bolag samt är ordförande för flera. Några av dessa är BIK Karlskoga AB, Björneborg Steel AB, Delibake i Örebro AB,  Emperor Pipe AB,  Marposs AB.

Johan Meijer

född 1982, VD och ledamot sedan 2013.

Johan har arbetat för Challenger Mobile sedan 2009 där han arbetat med sälj, projektledning och tog under 2013 över som VD. Johan är utbildad inom Automation och Mekatronik samt Industriell Ekonomi med inriktning på industriell marknadsföring vid Chalmers Tekniska Högskola.

Tomas Ringström

född 1971, styrelseledamot sedan 2014.

Tomas har lång erfarenhet av verksamhetsutveckling  inom flera branscher, bland annat genom att effektivisera kontanthantering genom IT-lösningar. Tomas är är grundare av Efficap AB samt styrelseledamot i flera bolag.

Vill du veta mer hur just ni kan dra nytta av våra säkra kommunikationslösningar.