Partners

Challenger Mobile Technology AB (publ) möjliggör för företag, organisationer och officiella myndigheter att erbjuda mobila kommunikationstjänster till kunder, anställda eller användare.

Våra partners

Qallify

Vill du veta mer hur just ni kan dra nytta av våra säkra kommunikationslösningar.