Why Challenger Mobile?

challenger2

Alla blir vinnare

Challenger Mobile erbjuder en tjänst som innebär en ny och intressant intäktskälla för ditt företag. Men lika intressant är att du ger kunderna möjligheten att ringa mobilt under ditt företags varumärke och att du ökar din närvaro hos din kund. Både bildligt och bokstavligt.

Oavsett om du redan är verksam som operatör, eller om du har en affärsverksamhet där dina anställda ständig reser eller om du letar intressanta förmåner för dina kunder finns det fördelar med vår tjänst. Alla blir vinnare genom att ta till sig tekniken och vår tjänst CMVoIP från Challenger Mobile.

Lanseringen av Challenger Mobiles tjänst är både enkel och snabb. Vi sköter alla tekniska frågor, tjänsten är i drift och första samtalen kan göras redan efter åtta veckor från det att vi tecknat avtal. Läs gärna om vårt samarbete med mobiloperatören 3 i Sverige. 

All are winners

Everyone is a winner with Challenger Mobile. Our service not only presents a new and compelling source of income for your company but also provides customers with the opportunity to make mobile calls under your company’s brand, enhancing your presence both figuratively and literally.

Whether you are already operating in the telecommunications industry, managing a business with frequent employee travel, or seeking enticing benefits for your customers, our service offers advantages for all. Embracing the technology and incorporating our CMVoIP service from Challenger Mobile ensures that everyone comes out ahead.

The launch of Challenger Mobile’s service is both simple and swift. We handle all technical aspects, ensuring the service is up and running, and the first calls can be made just eight weeks after the agreement is signed.

pexels-sora-shimazaki-5669626

A few examples

By partnering with Challenger Mobile, your company has the opportunity to strengthen ties with your customers while building a more robust brand and earning additional revenue.

The technology serves as a valuable complement, rather than a competitor, to your company’s core business.

Challenger Mobile presents an intriguing opportunity to generate new revenue. In the following sections, we illustrate the possibilities and advantages of collaboration through four different types of operations with Challenger Mobile:

International Coorporation

Mobile Operator

Travel Agency

Alla blir vinnare

Med hjälp av Challenger Mobile får ditt företag en möjlighet att stärka banden med dina kunder. Samtidigt som du bygger ett starkare varumärke tjänar du också pengar.

Tekniken är ett värdefullt komplement, som inte konkurrerar med ditt företags kärnverksamhet.

Med Challenger Mobile öppnar sig en intressant möjlighet att skapa nya intäkter. Här har vi genom fyra olika typer av verksamheter åskådliggjort både möjligheterna och fördelarna med ett samarbete med Challenger Mobile: 

Satsar på säkra företagslösningar

Challenger möter marknaden med företagsinriktade kommunikationstjänster för att kommunicera internt samt med partners och kunder på en global marknad. Challengers långa erfarenhet från att arbeta med operatörer och företag världen över skapar en bred kunskap och bas för att skapa lösningar som uppfyller kraven för ett fortsatt säkert arbete i en allt mer digital värld.

Med Challenger kan användare känna igen sig med samtal till telefonnummer i telefonboken men bolaget säkrar upp samtalen så att användare kan känna sig trygga med att oavsett var i världen man befinner sig och vem man skall ringa så gör man det säkert med Challenger. Vidare förenklar vi genom att erbjuda det självklara valet med egna appar under bolagets egna varumärke som snabbt blir det föredragna sättet att kommunicera. 

Do you want to expand your income opportunities with us? Contact us for more information