Jonas Jonsson utses till ny CTO på Challenger Mobile

Vi välkomnar Jonas Jonsson som ny CTO på Challenger Mobile Technology AB. Han är i grunden fysiker med PhD inom molekylär fysik och har 30 års erfarenhet från IT branschen med flera ledande befattningar inom systemutveckling.

Redan under hösten stärkte Challenger Mobile upp teamet med Jonas som har, med god erfarenhet från tidigare arbete, visat sig mycket värdefull i arbetet med att integrera den nyförvärvad tekniken med Challenger Mobiles plattform. Vi tar nu nästa steg med att ta vår utökade plattform till marknaden där vi tror och hoppas att Jonas även ska kunna bidra i den framtida affärsutvecklingen. Jonas besitter goda kunskaper och erfarenheter som gör honom mycket lämpad för uppgiften att ansvara för att driva den tekniska utvecklingen för Challenger Mobile vidare. Vi har därför valt att satsa vidare på Jonas som CTO för bolaget framöver.

Jonas har arbetat i bolaget sedan september 2023 och tillträdde som CTO 1 januari 2024.

Stockholm 11 december 2023
Johan Meijer, VD Challenger Mobile

För ytterligare information kontakta:

Johan Meijer, Verkställande direktör E-post: johan@challengermobile.com

Challenger Mobile erbjuder säkra mobila kommunikationslösningar för företag och organisationer. Erbjudandet bygger på den egna mjukvaruplattformen som erbjuds till kund som en tjänst. Allt kan anpassas efter kunders behov och slutkunds erbjudanden kan även bära deras varumärke.